Interfejs

Szczegóły dotyczące interfejsu Regolit

Interfejs użytkownika Regolit składa się z niezależnych projektów open source oraz respektuje międzynarodowe uwarunkowania:

  • Serwer okien XOrg X11
  • i3-gaps menedżer okien
  • Rofi application launcher
  • i3bar bar
  • i3xrocks bar script scheduler, based on i3blocks
  • Rofication notification system
  • Remontoire shortcut window
  • gdm3 desktop session manager (or lightdm if running Regolith Linux from ISO)
  • gnome-flashback GNOME session manager

Praca z aplikacjami

Koncepcje i wskazówki dotyczące pracy z aplikacjami w Regolith

Notifications

Details regarding desktop notifications

Konfiguracja systemu

Learn how to change settings in the Regolith desktop

Advanced

Advanced topics for the Regolith interface